Typy badań

Agencja Badawczo-Informacyjna PASAD oferuje badania rynku w pełnym zakresie:

Gwarancje branżowe

PKJPA – dbamy o wysoką jakość naszych badań. Jesteśmy uczestnikami Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów.

ESOMAR – jesteśmy zaangażowani w działania na rzecz przestrzegania standardów metodologicznych i etyki badawczej.

PTBRiO – upowszechniamy informacje dotyczące funkcji i znaczenia badań rynku i opinii.

Specjalizacja branżowa

Proponujemy badania marketingowe, badania rynku, badania społeczne:

Oferta badawcza

ABI PASAD wykonuje:

^ wróć na górę